ÜRÜN GRUPLARIMIZ
Anasayfa | Ürün Gruplarımız
FATURA

Fatura : Fatura satılan bir malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcı müşteriye verilen bir belgedir.
Matbuu evrakların basımı ve kullanımı noktasında uyulması gereken yasal zorunluluklar mevcuttur, mevzuata uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Kolaylık sağlaması bakımından ürün özelliklerinde gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.
Tutkallı ve Amerikan ciltli olarak iki farklı türde cilt işlemi yapılabilmekle beraber, 1.hamur A4 basılan matbuu ürünlerde yalnız harman işlemi yapılarak kullanımınıza sunulur. Farklı kullanım tercihlerine bağlı olarak el ile yazılabilen faturaların dışında, lazer yazıcıya uygun fatura, renkli yazıcıya uygun fatura ve nokta vuruşlu yazıcıya uygun fatura örnekleri ile kullanım tercihi yönünden çeşitlilik sağlıyoruz.
Yeşilkök Matbaa ve Reklamcılık olarak tüm matbuu evrak ihtiyaçlarınızı kaliteyi ön planda tutarak uygun fiyata ve hızlı teslimat anlayışıyla titizlikle üretiyoruz.
Faturada bulunması gereken bilgiler:
- Fatura ibaresi,
- Fatura’nın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
- Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli,
- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
- Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
- Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
- Kaşe ve imza
Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek konular:
- Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenir.
- Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir.
- Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.
- Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
- Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir.
- Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
- Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
- Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur.