ÜRÜN GRUPLARIMIZ
Anasayfa | Ürün Gruplarımız
SERBEST MESLEK MAKBUZU

Serbest Meslek Makbuzu : Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabı olan (Avukat, Sanatçı, Doktor, Muhasebeci vb.) kişinin mesleki faaliyetlerinden doğan her türlü tahsilatı adına düzenlediği bir belge olup, hizmetin karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir.