ÜRÜN GRUPLARIMIZ
Anasayfa | Ürün Gruplarımız
SÜREKLİ FORM İRSALİYE

Sürekli Form İrsaliyeli Fatura : Sürekli Form İrsaliyeli Fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. 
Sürekli Form İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler: 

- İrsaliyeli fatura ibaresi,
- Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
- Sürekli Form İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
- Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
- Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
- Sürekli Form İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
- Sürekli Form İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
- Sürekli Form İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası
Sürekli Form Sevk irsaliyesi doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler:

- Mükellefler faaliyetleri ile ilgili olarak sürekli form irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilirler.
- Mükellefler, sürekli form irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen sürekli form irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
- Sürekli Form İrsaliyeli fatura, anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılarak temin edilir. İrsaliyeli faturanın altında “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır.
- Sürekli Form İrsaliyeli fatura düzenlemişse ayrıca taşıma irsaliyesine gerek yoktur
- Sürekli Form İrsaliyeli fatura kullanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları temin etmelidir. Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmelidir. Dönem içinde irsaliyeli fatura alınamaz.
- Sürekli Form İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir.
Sürekli Form İrsaliyeli Fatura basımı ve kullanımı noktasında uyulması gereken yasal zorunluluklar mevcuttur, mevzuata uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Kolaylık sağlaması bakımından ürün özelliklerinde gerekli açıklamaları bulabilirsiniz. Farklı kullanım tercihlerine bağlı olarak el ile yazılabilen sürekli formların  dışında, lazer yazıcıya uygun sürekli form irsaliyeli fatura, renkli yazıcıya uygun sürekli form irsaliyeli fatura ve nokta vuruşlu yazıcıya uygun s
ürekli form irsaliyeli fatura örnekleri ile kullanım tercihi yönünden çeşitlilik sağlıyoruz.